02-01-2013 Varsity Girls vs Poway - raustin@ucsd.edu